تاکید مقامات قضایی ایران و ترکیه بر رفع موانع انتقال محکومان

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85221457/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار