تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۲۹ فرد و نهاد ایرانی؛ فارس و تسنیم و پرس‌تی‌وی در فهرست

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85229324/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B2%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار