ترور، واژه‌ای آشنا و دردناک برای شهروندان در شیراز است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85241798/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار