توده بحرانی با آماندا برونستاد از Law.com: دستگاه پزشکی که باعث زخمی شدن «تعداد شگفت‌آور زیادی از مردم» شد، شکایت‌ها را برانگیخت، فیلادلفیا خود را برای دادخواست‌های Roundup آماده می‌کند.