جسد غرق شده یک دختر جوان در سد سردشت کشف شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85237789/%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار