جمع آوری ۶۰ معتاد متجاهر در اهواز

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85233915/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار