حکم بدوی حرمت شکنان تاسوعای حسینی(ع) در بهشت زهرا اراک صادر شد 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85219966/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار