رأی نهایی پرونده فساد مالی در شهرداری آبادان صادر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85228355/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار