عامل پارتی‌های شبانه در یزد به پنج سال حبس محکوم شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85234558/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار