قاتل خود را به پلیس معرفی کرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85232799/%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار