ماه‌های حرام یک آتش‌بس شرعی دائمی است+ فیلم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85471709/%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85