مشتریان به کاهش صفوف وکلای خارجی ادامه می‌دهند: The Morning Minute