مشکلات تعاونی های مسکن زنجان جدی است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85232043/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار