مقابله با زمین‌خواری برکه پریان در استان گیلان/سند تک برگ به نام دولت صادر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85429331/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87