ملاقات حضوری جواد روحی با خانواده یک روز قبل از فوت +فیلم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85217026/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار