نحوه تعیین دستمزد میانجی‌گری در امور کیفری اعلام شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85218919/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار