هیأت‌های بازرسی در کنسولگری‌های نجف و کربلا مستقر می‌شوند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85197846/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF