کشتی حامل ۳۰ هزار تُن پودر آلومینیوم در مجتمع بندری شهید رجایی پهلو گرفت

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85226232/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار