کلاهبردار فروش حواله‌های صوری خودرو در رودان دستگیر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85215904/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF