یکی از فرزندان خانواده‌های ساکن جرایز خلیج‌فارس از سربازی معاف می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85220030/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار