۲۰ هیات صلح در کردستان فعال شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85221374/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار