آزادی‌های مشروع در کانون توجه قوه قضائیه قرار گیرد


تهران – ایرنا – رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله «تأمین آزادی‌های مشروع» که از جمله مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضائیه و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: در مقوله تأمین آزادی‌های مشروع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی نیاز به کار و تدقیق بیشتر است.Source link