آزادی ۲ زندانی جرایم غیرعمد با هزینه مراسم ترحیم یک مادر

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85239959/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار