آیا مقاومت در برابر هوش مصنوعی در کلاس درس حقوق بیهوده است؟ | مایکل سی دورف | حکم