آیت‌الله رئیسی سلمان زمان بود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85484072/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF