اهالی جازموریان کرمان داوطلبانه ۲۴ قبضه سلاح غیرمجاز تحویل دادند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85222347/%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B4-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار