بخشدار مرکزی آمل: اِعمال فضای امنیتی در روستای خانوادگی مرحوم «جواد روحی» صحت ندارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85217367/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار