تاریخ محاکمه ترامپ جدید در فلوریدا معقول است. همچنین ما را در مورد آنچه که قاضی آیلین کانن آموخت | دنیس پستگوت | حکم