دادستان رامشیر: برخورد شدید قضایی با دارندگان غیر مجاز سلاح انجام می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85241749/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار