دادستان: ۲۰۰ کیلو موادمخدر شیشه در اسلامشهر کشف شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85188568/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF