در منطقه بوستون؟ در 18 جولای برای افتتاحیه میزگرد LegalTech بوستون با سه GC به ما بپیوندید