دستگیری ۲ متهم پرونده قتل یک طلافروش در گتوند بعد از پنج سال

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85215684/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84