دولت ۵۵ درصد قیمت چاپ کتاب‌های درسی را متقبل شد/شبکه اجرای قانون اساسی تاسیس می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85183474/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B5%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86