رئیس قوه قضائیه: با ممنوع‌الخروج‌ها در اربعین مساعدت شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85205856/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF