رئیس کل دادگستری استان تهران:مدیریت‌ها، امانتی از سوی شهداست، امانت دار خوبی باشیم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85242372/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار