رییس دیوان عدالت اداری: آموزش و پرورش در رتبه بندی معلمان شفاف عمل کند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85241232/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار