رییس قوه قضاییه: جنایات صهیونیست‌ها در غزه از سر استیصال است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85434498/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA