رییس کل دادگستری خوزستان: ۱۴۰ پرونده قصاص در استان به سازش منجر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85223888/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار