سی ان ان: چهار زندانی دو تابعیتی در ایران از زندان اوین به هتلی منتقل شدند + فیلم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85195330/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AA%D9%84%DB%8C