ضعف اطلاع‌رسانی در دادگستری سمنان و ممانعت از مصاحبه دادستان کل کشور

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85223962/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار