فیلم|بازدید رئیس زندان نوشهر از بندی که مرحوم «جواد روحی» در آن حضور داشت

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85217102/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار