فیلم/ انهدام باند کلاهبرداری خودرو و سارقان موتورسیکلت در هرمزگان

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85216574/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86