فیلم| شیراز میزبان دهمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85241775/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار