فیلم | کالای پرسود؛ کلاف سردرگم صف بنزین در زاهدان

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85223378/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار