ماهانه یک پرونده قصاص در ایلام با صلح و سازش مختومه شده است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85236957/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار