مجوز زیست‌محیطی رفع مشکلات جاده راور-دیهوک صادر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85185745/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%87%D9%88%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF