مردی که در پرونده خشونت پلیس کالیفرنیا فلج شده بود 20 میلیون دلار تسویه حساب دریافت کرد