نخستین نشست شورای سفیران صلح در دزفول برگزار شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85229933/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار