پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی کسب مقام قهرمانی تیم ملی والیبال در مسابقات آسیایی 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85240820/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار