پیکر جوان خوزستانی به دلیل مرگ مشکوک به پزشکی قانونی رفت

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85227715/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار